Projekter

Bøger

Praksis

CV

Kontakt

Frederiksborg Slotshave

 

Frederiksborg Slot blev fuldendt ved at anlægge haver omkring det store bygningskompleks. Christian 4. havde sin egen have, men i 1720 blev J. Krieger bedt om at anlægge en ny slotshave. Man rev lystslottet Sparepenge ned og anlagde en smuk barokhave, der typisk for tiden skulle være symmetrisk opbygget og have snorlige hække.

Barokhaven forfaldt fra slutningen af 1700-tallet og blev genskabt i 1996 af Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Tegnestuen stod for udformning af kaskader, kanaler, fontæner, hegn og broer.

 

 

Tilbage