Projekter

Bøger

Praksis

CV

Kontakt

Murede Ildsteder

Murede ildsteder giver vejledning og inspiration i form af mange fotos til dem, der har planer om at bygge eller få bygget et muret ildsted og besvarer nogle af de spørgsmål, som rejser sig fra de første overvejelser til realiseringen.

Den indledes med et historisk afsnit om fortidens kaminer og ovne og indeholder desuden forskellige praktiske oplysninger, der kan være nyttige for kommende og nuværende pejse-ejere.

 

TEKST Susanne Ulrik & Bente Lange

UDGIVER Murerfagets Oplysningsråd

SIDER 71

UDGIVELSESÅR 2006

ISBN 9788788925548