Projekter

Bøger

Praksis

CV

Kontakt

Farvesætning af Toldboden i Havnegade

 

Med udgangspunkt i en farvearkæologisk undersøgelse blev bygningen grøn som irret kobber, hvilket får facaderne og kobbertaget til at ligne en skulptur på havnefronten.

 

 

Tilbage